Geen resultaten Resultaat: Resultaten:
thuiswinkel gecertificeerd
Deze winkel is onafhankelijk gecertificeerd en biedt 30 dagen geld-terug-garantie Meer informatie

Opmerking over het verwijderen van gebruikte batterijen

De volgende kennisgeving is bedoeld voor diegenen die batterijen of producten met ingebouwde batterijen gebruiken en deze niet langer doorverkopen in de vorm waarin ze werden geleverd (eindgebruikers):

1. Gebruikte batterijen gratis terugnemen

Batterijen mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. U bent wettelijk verplicht om gebruikte batterijen in te leveren, zodat een correcte verwijdering kan worden gegarandeerd. U kunt gebruikte batterijen inleveren bij een gemeentelijk inzamelcentrum of bij uw plaatselijke winkelier. Als distributeur van batterijen zijn wij ook verplicht om gebruikte batterijen terug te nemen, waarbij onze verplichting om batterijen terug te nemen beperkt is tot gebruikte batterijen van het type dat wij als nieuwe batterijen in ons assortiment hebben of hebben gehad. U kunt gebruikte batterijen van het bovengenoemde type dus voldoende gefrankeerd aan ons retourneren of gratis rechtstreeks inleveren bij ons verzendmagazijn op het adres dat in de wettelijke kennisgeving wordt vermeld.

2. Betekenis van de batterijsymbolen

Op batterijen staat het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak (zie hieronder). Dit symbool geeft aan dat batterijen niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Batterijen die meer dan 0,0005 massaprocent kwik, meer dan 0,002 massaprocent cadmium of meer dan 0,004 massaprocent lood bevatten, worden geëtiketteerd met de chemische naam van de verontreinigende stof onder het vuilnisbaksymbool – "Cd" staat voor cadmium, "Pb" voor lood en "Hg" voor kwik.